si è verificato un errore
Údaje rodiče
Děti

+ Přidat dítě

To je Vaše uživatelské jméno

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Tímto potvrzuji, že jsem si přečetl/a Zásady zpracování osobních údajů a porozuměl/a jim, a uděluji společnosti De Agostini Publishing Italia S.p.A. jako Správci údajů souhlas s používáním svých osobních údajů, který mohu kdykoli zrušit, s výhradou zpracování údajů v souvislosti s oprávněným zájmem pro marketingové účely, se kterými nemusím souhlasit za podmínky uvedené ve čl. 9.

Vyjadřuji souhlas či nesouhlas:

a) Se zasíláním marketingových informací libovolnými prostředky (mj. e-mailem, SMS, MMS, společenskými médii, mobilními aplikacemi, faxem, poštou a telefonem) v souvislosti s produkty a službami společnosti De Agostini.

b) Se zasíláním informací jinými společnostmi Skupiny De Agostini nebo obchodními partnery uvedenými v Zásadách libovolnými prostředky (mj. e-mailem, SMS, MMS, společenskými médii, mobilními aplikacemi, faxem, poštou a telefonem) v souvislosti
s reklamou nebo prodejem jejich produktů a služeb.

c) S analýzou profilu, zvyků, nákupních preferencí a na potřeby zasílání výše uvedených informací.

Logo