si è verificato un errore
Szülő adatai
Gyerekek

+ Gyermek hozzáadása

Ez lesz az Ön felhasználóneve

Hozzájárulási nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez. Alulírott kijelentem, hogy megkaptam, elolvastam és megértettem a személyes adataim kezeléséről szóló jelen Adatkezelési Szabályzatot, és anélkül, hogy ez hatással lenne a jogos érdekből végzett marketingcélokra, amelyek ellen bármikor ellenvetéssel élhetek a jelen Szabályzat 9. pontjában írtaknak megfelelően, beleegyezésemet adom (amely beleegyezés bármikor visszavonható), hogy a De Agostini Publishing S.p.A. mint Adatkezelő a személyes adataimat kezelj

a) Beleegyezem, hogy Adatkezelő marketingkommunikációt küldjön részemre (e-mail, sms, mms, közösségi média, mobilapplikáció, fax, levél vagy telefonhívás formájában) termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban.

b) Beleegyezem, hogy a De Agostini csoport jelen Szabályzatban jelzett más vállalatai és/vagy kereskedelmi partnerei marketingkommunikációt küldjenek részemre (e-mail, sms, mms, közösségi média, mobilapplikáció, fax, levél vagy telefonhívás formájában) a promócióival és/vagy termékei és szolgáltatásai értékesítésével kapcsolatban.

c) Belegyezem a fenti két pontban felsorolt marketingkommunikáció érdekében a szokásaim, tulajdonságaim és vásárlási preferenciáim elemzésébe.

Logo