si è verificato un errore
Dane rodzica
Dzieci

+ Dodaj dziecko

To jest Twoja nazwa użytkownika

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym potwierdzam otrzymanie, przeczytanie i zrozumienie niniejszej Polityki przetwarzania danych osobowych oraz udzielam De Agostini Publishing S.p.A jako Administratorowi Danych zgody, którą mogę cofnąć w dowolnym czasie, na używania moich danych osobowych, z zastrzeżeniem przetwarzania moich danych w związku z Uzasadnionym interesem do Celów marketingowych, na które mogę się nie zgodzić pod warunkiem określonym w Art. 9 Polityki:

a) Na przesyłanie informacji marketingowych dowolnymi środkami (m.in. e- mail, SMS, MMS, media społecznościowe, aplikacje mobilne, faks, poczta i telefon) w związku z produktami i usługami De Agostini

b) Na przesyłanie informacji przez inne spółki z Grupy De Agostini lub partnerów handlowych wskazanych w Rozszerzonej Polityce, dowolnymi środkami (m.in. e-mail, SMS, MMS, media społecznościowe, aplikacje mobilne, faks, poczta i telefon) w związku z promocją lub sprzedażą ich produktów i usług

c) Na analizowanie profilu, zwyczajów i preferencji zakupowych, także na potrzeby przesyłania powyższych informacji

Logo